PKN
PKN Drogeham
 
coronavirus en de kerkdienst !! coronavirus en de kerkdienst !!

Gebruikersplan Protestantse gemeente Drogeham

Dit gebruikersplan is gebaseerd op het protocol van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Vastgesteld door de kerkenraad juli 2020.

De kerk zal met ingang van 12 juli 2020 open zijn voor het houden van kerkdiensten.

Reserveren is wettelijk verplicht.

Bezoekers van de eredienst kunnen zich

- per email aanmelden pkndienstendrogeham@gmail.com

- telefonisch aanmelden: 06-2168**** (Willemieke) of 06-4723**** (Alian)

- schriftelijk aanmelden:  brievenbus aan de Jacob-Tjerke: Sannen 22

Aanmelden kan tot en met vrijdagavond voor de dienst

Bezoekers krijgen een uitnodiging,  met instructie en gezondheid controle vragen, voor het bijwonen van de eredienst.

Verplichte looproute, geen vrije zitplaatsen:

Bij aanvang van de eredienst zullen er minimaal drie coördinatoren aanwezig zijn.

De bezoekers maken gebruik van het desinfecterende middel dat bij de ingang staat.

De coördinator wijst bezoekers, via de aangeduide looproute,  de plek in de kerk.

Met het innemen van de plaatsen beginnen we voorin de kerk. Het is daarom niet mogelijk

zelf een plek uit te zoeken.

In de kerkzaal wordt de afstand van 1,5 meter aangehouden.

Gezinnen mogen bij elkaar zitten.

Bij het verlaten van de kerk beginnen we bij de achterste banken.  De coördinator geeft

aanwijzingen.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.

Tijdens de dienst is er geen collecte.

Bij het verlaten van de kerk staan er manden klaar waar men geld in kan leggen, gelieve de gaven bij het verlaten van de kerk paraat te hebben, om oponthoud te voorkomen.

Kerkviering:

De kansel wordt door de voorganger gebruikt.

De ouderling van dienst (OvD) maakt gebruik van de lessenaar op de tafel en leest de mededelingen en de collectes voor.

Degene die medewerking verleent (bijv. schriftlezing) gebruikt eveneens de lessenaar op de tafel.

Voorganger en OvD geven elkaar geen hand, dit wordt vervangen door een knik/buiging.

Gemeentezang is niet toegestaan. Met de voorganger wordt afgestemd hoe de liederen ten gehore worden gebracht. Binnensmonds mee neuriën is wel toegestaan.

Bijgebouwen:

Toilet: liever geen gebruik maken van het toilet. Indien het toilet wel gebruikt wordt, dient dit na ieder bezoek met desinfectans door de gebruiker worden gereinigd.

Koffiedrinken: er is na afloop van de dienst vooralsnog geen koffiedrinken.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Controlelijst Gezondheid i.v.m. Coronapreventie Kerken www.coronapreventiekerken.nl

 

Controlevragen Gezondheid i.v.m. Coronapreventie Kerken

 

Stel bezoekers onderstaande vragen om uit te sluiten dat zij of mensen in hun directe omgeving

klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.

 

1. Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende verschijnselen?

Neusverkoudheid:     ja / nee

Loopneus:                   ja / nee

Niezen:                        ja / nee

Keelpijn:                      ja / nee

(Lichte) hoest:            ja / nee

Verhoging:                  ja / nee

Koorts:                         ja / nee

 

2. Heeft in uw huishouden iemand koorts?   Ja / Nee

 

3. Heeft in uw huishouden iemand benauwdheidsklachten?    Ja / Nee

 

4. Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  Ja / Nee

 

5. Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14

dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?         Ja / Nee

 

6. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het

coronavirus is vastgesteld?    Ja / Nee

 

Indien u een vraag met ja heeft beantwoord, verzoeken wij u thuis te blijven en de kerkdienst online bij te wonen

terug
 
 

Inloggen


Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10:00
meer details

Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.