PKN
PKN Drogeham
 
nieuwsbrief nieuwsbrief

 

 

NIEUWSBRIEF(2-wekelijks) no. 3

PKN GEMEENTE DROGEHAM

IVM HET CORONAVIRUS WORDT DE TOERKLOK TIJDELIJK VERVANGEN DOOR EEN 2-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF.

MEDITATIEF MOMENT, PASEN, HET FEEST VAN DE HOOP!

Pasen in het jaar van onze Heer 2020! Wij vieren het feest van de hoop in een periode waarin veel wereldwijd anders is geworden.
Velen hebben zorgen, grote zorgen.
Terwijl ik dit schrijf hebben we zojuist gehoord dat de veiligheidsmaatregelen t.a.v. de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot 28 april.
Maar ook daarna keert het normale leven niet zomaar terug, hoorde ik premier Rutte zeggen.
De oproep blijft onvermindert van kracht: zoveel mogelijk thuisblijven en –werken, afstand houden tot elkaar en bij verkoudheidsklachten binnenblijven. Samen staan we daarin sterk!
De coronacrisis heeft de hele wereld in zijn greep.
In gemoede vraag ik mij af: hoe komt het in de vluchtelingenkampen o.a. in het kamp Moria op Lesbos, waar amper sanitaire/medische voorzieningen zijn, of waar dan ook ter wereld waar mensen, zoals de talloze daklozen en m.n kinderen in erbarmelijke omstandigheden verkeren, zoals in Syrië en elders.
Kinderen van de rekening!
Mijn vrouw vroeg me zojuist hoe plaatsen we dit in het teken van Pasen?
We wisten het ineens heel zeker: naast onze maandelijkse steun gaat er nu een extra gift naar : ‘SAVE THE CHILDREN’.
En zo geschiedde!
Wat betekent Pasen in deze wereld?
Wat betekent Pasen eigenlijk voor ons?
Bij deze vraag moet ik altijd denken aan hetgeen wijlen ds. Jan Buskus daar ooit over heeft gezegd.
Hij zei: ‘Als ik wil weten wat Pasen betekent, ga ik niet op een bankje in het park zitten om naar de eenden in de vijver te kijken en naar de reigers in de bomen, maar dan lees ik de Bijbel.’
Iemand zei: je kunt wel zien dat het weer Pasen wordt.
Hij wees naar de bomen en de planten die groen beginnen te worden en naar de vroege bloeiers, de lammetjes in de wei…………
Een nieuwe lente, een nieuw geluid, volgens een bekend gezegde.
Je kunt wel zien dat het weer Pasen wordt.
Voor velen is dat Pasen.
Maar Buskus zei: ‘als ik wil weten wat Pasen betekent, lees ik in mijn Bijbel’.Ook zijn van hem de woorden: ‘Preken is Gods lof verkondigen!’
En daarom slaan wij met Pasen de Bijbel open, zoals wij dat doen van opstandingsdag tot opstandingsdag, van zondag tot zondag.

En wel heel in het bijzonder op de Paasmorgen vanuit de Jacob-Tsjerke.

Het Evangelie van de Opstanding.

Het Evangelie dat ons vertelt van een weggerolde steen en een leeg graf.
Dit is een dag vol licht, Jezus is opgestaan, muren zijn doorbroken, de dood heeft nu afgedaan.
Dat is een boodschap die als een kreet, een groet, een belijdenis, de wereld ingaat.
Een boodschap die alleen maar verkondigd kan worden.
Er valt niets te betogen of te bewijzen of te beredeneren.
De kern van het Paasevangelie is verkondiging van de overwinning van Christus de Heer op de dood.
Daarover spreken is Gods lof verkondigen.
Op het Feest van Pasen wordt ons verkondigd: ‘
Er is Iemand in jullie plaats gaan staan.

Hij heeft voor jullie betaald met de prijs van Zijn leven.
Met Pasen heeft God b.w.v.s. een gat in de muur van de troosteloosheid en de uitzichtloosheid van deze wereld geslagen.
En dat geeft ons de mogelijkheid uitzicht te hebben op dat wat Pasen ons zegt: Jezus onderwerpt zich niet definitief aan de wereldgeschiedenis, die een geschiedenis van zonde en dood is, maar Hij leeft, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Niet het donker en de dood hebben het laatste woord, maar het licht en het leven.

De duisternis wordt verbroken en dat ontvangen wij als een gave, die ons sterkt en bemoedigt.
Zelf kun je dat licht niet ‘produceren’.
Dat is uiteindelijk reeël en het is vertroostend als dit openlijk beleden wordt.
Want de donkere, zwarte kanten van ons leven kunnen we niet verdonkeremanen en ook niet witwassen.
Maar dat hoeft ook niet!Het Evangelie is een boodschap van bevrijding: het licht van Christus dat het duister verjaagt en de vrede van God die ons onze somberheid beneemt.

Alle reden om elkaar, ook nu, of juist nu, een gezegend Pasen toe te wensen!
Hoe dan ook! Ja,
Pasen dat moet je vieren.
Pasen, je moet er over zingen met woorden die ons het heil aanreiken.
Zingen met de woorden van de duitse predikant ds. Blumhardt op wiens graf staat te lezen: JEZUS IS OVERWINNAAR!Van hem zijn de volgende woorden: Hij overwint Hij overwint!
Dat staat voor eeuwig vast,
Wij worden vrijgemaakt! des vijands groot geweld!
En daarheen zuchten wij, De wereld is, nadat Hij droeg haar last, Tot eens voor ons de grote dag genaakt in zijne hand gesteld!
En alle slavernij verbrokenis
Die zich voor haar ter dood kon geven, en d’angst gaat wijken! is van het kruis ten troon verheven:
De laatste vijand zal bezwijken! Hij overwint! Hij overwint!
Een gezegend Pasen toegewenst!

ds. Gaele Postma

UIT DE GEMEENTE

Klaas Dupon verblijft nog steeds in het UMCG te Groningen (afd. M1, k. 4 , Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen).
Pake Renze Algra vertelde mij dat ook de 2e stoma-operatie niet succesvol is gebleken en een 3e ingrijpende operatie noodzakelijk was.
Gelukkig is het nu allemaal goed gegaan en is de stoma opnieuw geplaatst.
Er wordt nog heel goed op Klaas gelet, en als alles mee zit, kan het herstel dan ook weer heel snel gaan.
In gedachten en gebeden zijn we dicht bij Klaas, zijn mem Grytsje, zus en broertje en pake en beppe Algra!

Dhr. Marten van Minnen onderging in maart geen chemokuren meer.
Van medische zijde vond men dit niet verantwoord in deze tijd van coronacrisis.

Ook Jan Storm zijn kuur is niet door doorgegaan, gelukkig gaat het naar omstandigheden goed en weet hij zich geduldige staande te houden.

Mevr. J. van der Woude – Heeringa die voor nader onderzoek naar het UMCG is geweest, kreeg onder de gegeven omstandigheden goede berichten.
Ze hoeft pas over een jaar weer voor controle.

Mevr. A. Boersma – Helder, die was opgenomen in Berchhiem, is per 1 april weer thuis in de Bôge in Harkema.
Op de laatste dag van maart is ze 97 jaar geworden.
De leeftijd van de wel zeer sterken!

Met de gezondheid van mevr. T. Hoeksma - Postmus in het Suyderhus, kamer 252, in Surhuisterveen gaat het de laatste tijd niet zo goed.
Ze ondergaat steeds meer beperkingen.

Sikke Haarsma heeft veel pijn.
De pijnstillers helpen amper.
We hopen en bidden dat er middelen mogen zijn om die de pijn verlichten.

De heit en pake van de fam. Hartholt, Lândyk, Johannes Veenstra te Burgum, is op 79 jarige leeftijd overleden.
Hij was 55 jaar getrouwd met Maaike Veenstra- Rijpma.
Onze oprechte deelneming bij dit verlies!

Douwe en Willemieke Visser verblijven nog steeds bij de familie in Brazilië.
Af en toe hebben we via Skype contact.
Zo nu lijkt en als het allemaal lukt, zijn ze woensdag a.s. weer terug in Drogeham.
We wachten in spanning af.
Een hartelijke groet van de gemeente in Drogeham!

Ons medeleven gaat in deze onzekere tijd in het bijzonder uit naar allen die het moeilijk hebben, hoe dan ook!
Een ieder voelt en ervaart dat in zijn eigen omstandigheden.
Met diep respect noem ik hier al degenen die werken in de gezondheidszorg.
Met name hen die zorg dragen voor de corona-patienten in de ziekenhuizen, op de IC afdelingen, of waar dan ook.
Bij tijd en wijle een bovenmenselijke taak.
Om hen te eren en niet te vergeten heb ik vandaag de vlag met het opschrift ´Met elkaar – Voor elkaar’ aan onze voorgevel bevestigd. Laat het zo zijn!

Een hartelijke groet voor allen, mede namens mijn vrouw! ds. Gaele Postma

VERJAADAGSFONDS

Vanwege het coronavirus worden jarigen voorlopig niet bezocht om een bijdrage voor het verjaardagsfonds op te halen. Als de voorschriften worden opgeheven beginnen ze weer met frisse moed.

VERJAARDAGEN 77+

In de maand april 2020 hoopt het volgende gemeentelid haar verjaardag te vieren:

28-04-1943 : mevr. J. van Dijk-Meetsma, Boskloane 68

PAASVIERING VIA WWW.KERKDIENST GEMIST.NL

Op zondag 12 april willen we als gemeente “samen vieren” het feest van de opstanding. In de Jacob Tsjerke is er om 10.00 uur een paasviering welke live via pkn Drogeham/kerkradio door u thuis kan worden gevolgd, de liturgie vindt u elders op deze nieuwsbrief.
Voor meer informatie over kerkdienst gemist verwijzen we u naar Rienk Hamstra: rienk.hamstra@telfort.nl

STILLE WEEK EN PASEN

DE STILLE WEEK zet in met de viering van de Palmzondag.
Op deze dag trok Jezus, zittende op een ezel samen met Zijn discipelen en velen die hen volgden, zwaaiende met palmtakken, vanaf de Olijfberg het Kidrondal door en ging Jeruzalem binnen.
De stad waar het allemaal is gebeurd. In navolging hiervan trekt nog elk jaar vanaf de Olijfberg een grote optocht Jeruzalem binnen.
Evangelielezing: Johannes 12 : 12 - 19.

WITTE DONDERDAG de dag waarop Jezus, in de bovenzaal op de Olijfberg, terwijl Hij met zijn discipelen maaltijd hield, het Heilig Avondmaal heeft ingesteld.
Het Evangelie van deze dag is Johannes 13 : 1 - 15: Jezus wast de voeten van zijn discipelen in de bovenzaal op de Sionsberg.
Hij is hun midden als Dienaar!

GOEDE VRIJDAG gedenkt de kerk in een sobere (maar niet sombere) viering het lijden en het sterven en de graflegging van Jezus.
Gelezen worden de hoofdstukken 18 en 19 van het Johannes-evangelie, met daarbij behorende liederen.
De lezingen en liederen spreken voor zich.

STILLE ZATERDAG zo wordt de dag voor Pasen genoemd.
Op de vooravond van Pasen verwijlen we bij het graf van Jezus.
We vallen stil en waken tegen het donker, tegen de wanhoop.
We staan daarbij midden in de wereld van vandaag, die veel donkerte kent.
Evangelielezing: Johannes 19 : 38 – 42.

PAASZONDAG vieren wij het grootste geheim van het geloof: CHRISTUS IS OPGESTAAN!

PASEN, het feest van de hoop in een wereld die er hopelozer uitziet dan ooit.

Evangelielezing: Johannes 20 : 1 – 16.


PAASPROJECT “LITTLE FAITH”

Hallo allemaal,

Helaas kunnen we door de omstandigheden ons paasproject niet gezamenlijk afronden met jullie in de kerk.
Dit vinden wij erg jammer!
Die kindjes die in de dienst van 1 maart een start hebben gemaakt met het mini project, hebben deze inmiddels thuis ontvangen om hier mee verder te kunnen gaan.

Verder stond er elke week op onze Facebook pagina het stuk tekst van die week, behorend bij het symbool, het lied van de week en het kaarsgedicht.
Voor wie het nog niet heeft gezien, de moeite waard om even op te zoeken!
Nu mogen we met zijn allen op weg gaan naar Pasen.
God heeft zijn zoon tot leven geroepen, dit mogen we met elkaar vieren!
Maken jullie er thuis ook klein feestje van?

Wij wensen jullie in elk geval gezegende paasdagen toe en hopen jullie snel weer te zien!
Hieronder nog een foto van de projectverbeelding zoals die nu in de kerk staat.
Het was de bedoeling om tijdens de paasdienst het kruis in het midden te gaan bespannen met de hele gemeente, maar dat bewaren we voor een andere keer.

Groetjes, Leiding Little Faith

“GEWOON” BLIJVEN GEVEN TIJDENS DE COLLECTEN IN DE KERK!

De collecte opbrengsten zijn door het wegvallen van de samenkomsten tot het minimum gereduceerd.
Om te voorkomen onbedoeld inkomsten voor goede doelen worden misgelopen, doen wij geheel anders een beroep op uw vrijgevigheid en vragen u de bijdrage collectegeld éénmalig om te zetten in een gift voor één van onderstaande doelen.
Van hárte aanbevolen.
Gevers en geefsters, alvast hartelijk bedankt!!!

Kerk NL45RABO 030.42.18.308

Diaconie NL36RABO 033.33.85.594

Kerk in Actie (ZWO) NL30RABO 030.42.20.906

*Spaardoosjes(40 dagentijd) kunnen ook voor Kerk in Actie worden gebruikt.

*De verkoop van de collectebonnen op vrijdag 27 maart a.s. gaat niet door.

(EXTRA) MUZIKALE FRUITMAND

Op maandag 20 april van 17.00 tot 21.00 uur kunt u weer luisteren naar het muziekprogramma van de muzikale fruitmand.
Tevens is er een extra uitzending op paasmaandag 13 april.
Samenstelling en presentatie zijn in handen van Jelle Smid.
Verzoekjes en reacties zijn welkom. (janniesmid2011@gmail.com of tel. 332281).

KOPY

In de week van 20-24 april komt de 4e nieuwsbrief uit. Kopy kan worden ingeleverd tot en met

zondag 19 april via de scribamail: scriba@pkndrogeham.nl

WEBSITE & COMMUNICATIE

Voor actuele informatie van onze gemeente attenderen wij u op de website van PKN Drogeham: www.pkndrogeham.nl

terug
 
 

Online Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 31-05-2020 om 10:00
meer details

Online Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.