PKN
PKN Drogeham
 
nieuwsbrief nieuwsbrief

 

NIEUWSBRIEF(2-wekelijks) no. 2

PKN GEMEENTE DROGEHAM

IVM HET CORONAVIRUS WORDT DE TOERKLOK TIJDELIJK VERVANGEN DOOR EEN 2-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF.

Het corona virus legt het sociale leven en daarmee gepaard gaande het gemeenteleven voor een groot gedeelte lam. Kerkdiensten worden niet meer gehouden, activiteiten blijven uit, zij die het behoeven worden niet meer bezocht .
Contacten waar ze er al zijn, moeten beperkt en op afstand van 1.5 meter tot elkaar.
Hoe gróót is dan God, Hij die het gebod van “afstand houden” uit liefde voor ons negeert.
In Jezus Christus weten we Hem heel dichtbij, in Zijn Geest zijn wij met elkaar verbonden en kunnen we blijven leven in gemeenschap met elkaar.
We wensen u/jullie allen Gods zegen toe in deze bewogen tijd!!

De Kerkenraad.

MEDITATIEF MOMENT HALVERWEGE PASEN

Lieve mensen,

Zondag 22 maart, de 2e lentedag. Ik zag vanmorgen de zon weer opgaan.
Dat is telkens voor mij het mooiste moment van de dag! Hij laat zijn zon opgaan over bozen en over goeden, staat er geschreven.
Dan denk ik in alle bescheidenheid: dus ook over mij, wie ik ook ben, met al mijn lek en gebrek.
Normaliter ben ik er elke morgen vroeg bij en zeker op zondagmorgen.
Dan neem ik in alle rust de dienst nog even door waarin ik mag voorgaan in het heilig dienstwerk.
Nu dus (even) niet. We kunnen daar immers nooit genoeg zorg en aandacht aan besteden.
Nu is alles anders.
Het is stil op straat.
Kerken blijven gesloten.
Mensen blijven thuis.
Met mij zullen velen een open kerkdeur missen en de gemeenschap daar binnen, maar zullen vanmorgen ook ongetwijfeld afgestemd hebben op de dienst vanuit de kapel van het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht of op de dienst vanuit de Martinikerk in Franeker.
Beide diensten hebben ons hart geraakt.
Deze zondag is de 4e zondag in de veertigdagentijd en draagt de naam Laetare hetgeen betekent ‘Verheug u!’.
Maar is er in deze ongekende tijd, waarin de wereld beheerst wordt door het corona- virus wel reden om je te verheugen?
Wereldwijd zijn er grote zorgen, is er grote onzekerheid.
We zijn er nog lang niet horen we van bevoegde zijde.
Het ergste moet nog komen. M.n. Spanje en Italie zijn zwaar getroffen.
In eigen land zijn er dit weekend vele patienten vanuit Brabant overgebracht naar de ziekenhuizen o.a. hier in Friesland. Op dit moment bereikt mij een noodmelding van de overheid (NL alert) ‘Bescherm uzelf en anderen, houd afstand’.
Het corona- virus blijft om zich heen grijpen.
Op dit moment In Nederland 3631 mensen besmet, 136 patienten overleden.
Hoe zal het zijn als u dit leest?
Onze gedachten en gebeden gaan in het bijzonder uit naar alle getroffenen, veraf en dichtbij.
We denken in het bijzonder aan allen die verblijven in de zorg- /verpleeginstellingen, ziekenhuizen of waar ook maar zorg wordt gegeven.
Aan hen die thuis wonen en de deur niet (meer) uit kunnen.
Aan de jongeren die staan voor hun examen of tentamen.
Aan de ouders op wie een bijzonder zware taak rust om hun kinderen te begeleiden met het volgen van onderwijs thuis.
Dat het ouderlijk huis ervaren mag worden als een warm en veilig nest.
Wat het pastoraat betreft probeer ik in deze bijzondere tijd gebruik te maken van het sturen van een kaart met een persoonlijk woordje en/of de telefoon.
Schroomt u niet, indien dringend nodig en gewenst, een beroep op mij te doen via de kerkenraad.
We proberen dan op passende wijze daaraan invulling te kunnen geven.
Ik sluit af met het gebed voor de 4e zondag van de Veertigdagen: ‘O God, richt Gij ons op als wij terneergeslagen zijn, bedrukt door wat wij nu zien en horen, doe ons weer opademen door het nieuwsbericht van Uw heil.
Versterk ons hart, dat wij anderen versterken en neem ons allen mee in Uw beweging naar de VREDE.
God kijkt door de ogen van mensen, die naar elkaar omzien’.
Een hartelijke groet voor jong en oud, mede namens mijn vrouw Anja!

ds. Gaele Postma
 

EREDIENSTEN

Onlangs hebben wij de samenkomsten van de gemeente, mede op aangeven van overheid en classis, tot nader bericht, nú al tot 1 juni opgeschort.
Voor het toch volgen van diensten is het aanbod op TV (EO/NPO en Omrop Fryslan) er gelukkig nog steeds.
Eveneens zijn er vele on-linediensten via de site “Kerkdienst gemist” te beluisteren waar u ook gebruik van kan maken.
Hoewel wij technisch gezien ook de mogelijkheid hebben diensten online uit te zenden, is daar vooralsnog niet voor gekozen.
De organisatie voor (continu) diensten online is best intensief, wat dan ook nog door een relatief kleine groep moet worden uitgevoerd .
Wat ook meespeelt is dat we momenteel geen eigen predikant hebben en we gastpredikanten, soms van ver, niet willen laten komen om in een lege kerk een dienst te leiden.

ZIEKEN

Mevr. A. Boersma-Helder van de Bôge in Harkema, verblijft nog steeds in Berchhiem, afd. Oleander,

k. 110, Pr.Bernhardstraat 74 9251 GM Burgum.

In het UMCG is opgenomen Klaas Dupon van de Bindert Japiksstrjitte 37, afd.M1, k. 4 , Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.
Laten we ze gedenken in onze gebeden en daarbij ook niet vergeten hen die elders in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven, de zieken in eigen buurt en de buurman of buurvrouw helemaal alleen!!

VERJAARDAGEN 77+

In de maand april 2020 hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

04-04-1940 : dhr. W.Hoeksma, Lytse Wei 51 9289 LC Drogeham

23-04- 1931 : dhr. W. de Haan, Burmaniastraat 66 9231 BW Surhuisterveen

STUUR EEN KAARTJE!! EEN KLEINE MOEITE EEN GRÓÓT PLEZIER

JEUGDWERK FAITH

Jeugdwerk Faith (betekenis: geloof) heeft alle activiteiten stopgezet.
Clubwerk ligt stil en het clubkamp is afgelast, de rommelmarkt van 18 april tot nader bericht uitgesteld en Running Dinner, het met elkaar eten op 13 mei is van de baan.
Nu alles tot nader uitstel even niet.
Op de radio horen we het bericht dat examens van 2020 niet door zullen gaan, roerige tijden, voor allen!!

LITTLE FAITH

De kinderen van Little Faith (betekenis: “klein” geloof) waren zichtbaar onderweg naar pasen en volgden Jezus op Zijn weg naar Jeruzalem.
Elke zondag kwamen ze weer een beetje dichterbij en werd er een kaars als moment van overdenken gedooft.
Helaas na de 2e kaars te hebben gedooft is het paasproject in de kerk nu gestopt, maar in de Toerklok gaat het project onverminderd door.
Met elkaar kunnen wij nu thuis beleven en uitzien naar pasen.
Goede reis toegewenst!

“GEWOON” BLIJVEN GEVEN TIJDENS DE COLLECTEN IN DE KERK!

De collecte opbrengsten zijn door het wegvallen van de samenkomsten tot het minimum gereduceerd.
Om te voorkomen onbedoeld inkomsten voor goede doelen worden misgelopen, doen wij geheel anders een beroep op uw vrijgevigheid en vragen u de bijdrage collectegeld éénmalig om te zetten in een gift voor één van onderstaande doelen. Van hárte aanbevolen.
Gevers en geefsters, alvast hartelijk bedankt!!!

Kerk NL73RABO0304218308

Diaconie NL36RABO0333385594

Kerk in Actie (ZWO) NL30RABO0304220906

*Spaardoosjes(40 dagentijd) kunnen ook voor Kerk in Actie worden gebruikt.

*De verkoop van de collectebonnen op vrijdag 27 maart a.s. gaat niet door.

GEBED

In deze tijd is het goed om elkaar vast te houden in gemeenschap.
Wij vragen uw gebed voor elkaar, voor de wereld, de ontheemden en vluchtelingen.
Het blijkt dat mensen zich door de omstandigheden bezinnen op hun leven en geloof en kracht vinden in het gebed.
In deze moeilijke tijd, waarbij samenkomen om te bidden niet meer kan, willen we mogelijkheden creëren om voor gebedsintenties te laten bidden.
Geef via de scriba(tel. 332741/ door, voor wie of wat u wilt bidden, in de volgende Nieuwsbrief zullen ze dan worden meegenomen.

KERKKLOKKEN LUIDEN VOOR HOOP EN TROOST

De kerkklokken luiden op woensdag 18 en 25 maart en 1 april door het hele land een kwartier lang tussen 19.00 uur en 19.15 uur, als boodschap van “hoop en troost” voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal element.

VACATURES KERKENRAAD

Momenteel zijn de mogelijkheden voor het bezoeken van gemeenteleden zeer beperkt en wij vragen u persoonlijk om bij uzelf na te gaan of u zich toch niet geroepen zou voelen een ambt te vervullen.
Vooral het pastoraat/wijkwerk kent een minimale bezetting en graag zouden we zien dat dit met meer mensen ingevuld kan worden.
Daartoe mag u contact opnemen met de voorzitter of scriba van de kerkenraad.
Het gaat met name om een ouderling-pastoraat, een ouderling-voorzitter en enkele ouderen-ouderlingen.
De aanvankelijk geplande bevestigingsdienst op 17 mei a.s. is tot nader orde opgeschoven en de deadline voor aanmelding c.q. werving is gesteld op 1 mei a.s.

(EXTRA) MUZIKALE FRUITMAND

Op maandag 30 maart kunt u weer luisteren naar het muziekprogramma van de muzikale fruitmand.
Tevens is er een extra uitzending op maandag 6 april.
Samenstelling en presentatie zijn in handen van Jelle Smid.
Verzoekjes en reacties zijn welkom. ( of tel. 332281).

KOPY

In de week van 6 t/m 10 april komt de 3e nieuwsbrief uit, dit betreft een paaseditie.
Kopy kan worden ingeleverd tot en met zondag 5 april via de scribamail:

WEBSITE & COMMUNICATIE Voor actuele informatie van onze gemeente attenderen wij u op de website van PKN Drogeham: www.pkndrogeham.nl

.

Thuis te zijn bij U

Zo leeg als nu onze straten zijn,

Heer onze God, was zo ooit aan het begin Uw wereld?

Zingende vogels, de eerste lentedag, de bloemen, nog zonder ons lawaai en de voetafdruk van onze laarzen?

Van die fluitende vogels zouden we het kunnen leren: vandaag zorgeloos te leven.

Omdat er niemand uit Uw hand kan vallen.

Maar dat valt ons normaal al vaak niet mee.

En na een week opgesloten te zijn geweest in onze huizen nog minder.

Hoor juist daarom ons gebed, o God.

Voor wie al geraakt zijn door het virus, en voor wie daar ernstig voor vreest.

Voor wie niet meer naar de winkel durft (ook op het ‘ouderenuurtje’ niet) en voor wie de

dood in de ogen staart.

Voor mensen die de muren op zich af zien komen, voor wie thuis niet veilig aanvoelt.

Voor de mensen die geen huis hébben.

Voor de mensen die iemand verloren zijn aan de dood-of aan het leven- en waar de lege plek nu meer schrijnt dan anders.

Voor de singels, als het stiller is dan normal.

Voor de kinderen met hun huiswerk thuis, en voor hun ouders aan dezelfde keukentafel.

Voor de mensen in de zorg, de ‘cruciale beroepen’, voor die dapper Bruno Bruins (en voor zijn opvolger Martin van Rijn), voor Rutte en de andere bewindslieden en …….

Zo veel mensen,

zo veel te vragen.

Wat als we geen internet zouden hebben, vragen we ons dan ineens af.

En geen tv of telefoon.

Als we van de wereld afgesneden zouden zijn?

Zouden we het dan redden- alleen met onze huisgenoten, en met U?

Neem ons kleine, zwakke mensen, op in Uw ontferming, Heer.

Leer ons thuis te zijn- bij U.

Die lege straten, ze zijn het tegenbeeld van ons drukke, onrustige hart.

Overgenomen uit het Nederlands Dagblad.

terug
 
 

komt te vervallen
datum en tijdstip 29-03-2020 om 9:30
meer details

de muzikale fruitmand
datum en tijdstip 30-03-2020 om 17:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.