PKN
PKN Drogeham
 
profielschets te beroepen predikant profielschets te beroepen predikant

Tot de kerntaken van de predikant behoren: 

 1. HET PASTORAAT
Hij/zij
 • Verkondigt op inspirerende, bemoedigende en enthousiaste wijze voor alle leeftijdsgroepen Gods woord, waarin het evangelie van verlossing en bevrijding door Jezus Christus doorklinkt.
 • Is open, werkt samen  en verbindt in de gemeenten en daarbuiten, en heeft oog voor gemeente, dorp en wereld
 • heeft motivatie voor missionair werk, vooral voor de mensen aan de rand van de kerk.
 
 1. DE EREDIENST
 • Hij/zij s(preekt) hedendaags, maakt een liturgie met vertrouwde en nieuwe vormen. Aan de keuze van liederen en taalgebruik weet hij/zij zo vorm te geven, dat jong en oud zich daar bij thuis en geboeid voelt.
 • Aandacht voor het pluriforme karakter van de gemeente.
 • Aandacht voor de liturgie in de eredienst.
 • Participatie van gemeenteleden in de eredienst.
 • Bereid zijn mee te werken aan bijzondere diensten.
 • Het aantal diensten per jaar in onze gemeente naar ratio in te vullen in overleg met de preekvoorziener.
 
 1. VORMING EN TOERUSTING
 • Begeleiding en toerusting van vrijwilligers in het pastoraat.
 • Aandacht voor kindernevendienst en jeugdwerk.
 • Diaconaal/maatschappelijk betrokken, dichtbij en veraf
 • Aandacht voor gemeenteopbouw (30-50 jarigen) en nieuwe vormen van kerk zijn.
 
 1. ORGANISATIE EN BELEID
 • Samen met de kerkenraad uitvoering geven aan het Beleidsplan.
 • Van de te beroepen predikant verwachten wij enerzijds leiderschapskwaliteiten en anderzijds het vermogen om in teamverband te kunnen werken.
 • Een communicatieve instelling.
 • Kunnen omgaan met lof en kritiek.
 
 1. TENSLOTTE
 • We zoeken naar een man of vrouw(geen voorkeur) met visie en vernieuwingskracht.
 • Vertrouwd is met de hedendaagse media en communicatiemiddelen.
 • Die belangstelling heeft voor de lokale samenleving.


De volgende gemeentes in dit samenwerking verband zijn.
Augustinusga
Harkema
kootstertille
twijzel
Drogeham
terug
 
 

Inloggen


Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 08-08-2021 om 09:30
meer details

Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 15-08-2021 om 09:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.