PKN
PKN Drogeham
 
WALBURGA-TSJERKE WALBURGA-TSJERKE

WALBURGA-TSJERKE

DROEGEHAM

 

De buitenkant

De eerste kerk in Drogeham is begin 13e eeuw gebouwd in romaanse stijl. De kerk had een halfrond gesloten koor en smalle rondboogvensters. Waarschijnlijk is de kerk in het begin van de 14e eeuw verbouwd in romano-gotische stijl. Volgens een tekening uit 1848 zat in de noordmuur een spitsbogige ingang met een geprofileerde omlijsting en een nis met siermet-selwerk; beide zijn kenmerken van de romano-gotiek. In de zuidmuur zaten toen grote rond-boogvensters. Deze zijn er waarschijnlijk later ingezet.
 
De kerk in 1848 getekend door A. Martin
De kerk in 1848 getekend door A. Martin
De kerk was in 1876 zo bouwvallig, dat hij van Monumentenzorg afgebroken mocht worden, op voorwaarde dat het gebouw herbouwd zou worden in dezelfde stijl. Het nieuwe gebouw kreeg, overeenkomstig de oorspronkelijke stijl, weer kleine en smalle rondboogvensters. De grote rondboogvensters kwamen dus niet weer terug. De kerkgangers waren hier echter niet zo tevreden over, want die klaagden na de nieuwbouw dat het zo donker in de kerk was. In de muur is een gedenksteen ingemetseld met de tekst: De eerste steen gelegd door Ds. G. Kim, den 12 juny 1876. Esra 6:2B afscheid van de oude kerk. Joh. 10:22a inwijding.

De binnenkant

De preekstoel staat aan de oostkant in het koor. Aan weerszijden van de preekstoel stonden vroeger de kerkenraadsbanken. Toen rond 1985 het liturgisch centrum is opgehoogd, zijn deze banken weggehaald. Ook is de preekstoel toen weer op oorspronkelijke hoogte gebracht. Vroeger was deze preekstoel al eens verlaagd, omdat de toenmalige predikant hoogtevrees had. Het prachtig uitgesneden doopvont is gemaakt door Gerben Land. Het orgel is gebouwd door A.S. Dekker te Goes.
 

De toren

De toren stamt uit het begin van de 13e eeuw en is gebouwd in romaanse stijl. Het bouw-werk is opgetrokken uit kleine gele en rode bakstenen. 
Aan de oost- en westzijde van de toren is de dakrand versierd met gemetselde rondboogfriesen. Verder heeft de toren smalle, rondbogige galmgaten. De hoogte van de toren is 19,20 meter. De toren heeft geen spits, maar een zadeldak. Dit model komt het meeste voor in Fryslân en Groningen. Ook in het noorden van Duitsland en in Denemarken tref je torens aan met een zadeldak. In tegenstelling tot de meeste torens heeft de Drogehamster toren geen haan, maar een paard op het dak als windwijzer. De toren is in de loop der eeuwen meerdere malen gerestaureerd. Zo geven nok-ankers in de toren aan dat er in ieder geval een restauratie is geweest in 1704.
 
Op 1 februari 1983 werd de kerktoren prooi van een zware noordwester storm. Een groot deel van de buitenmuur stortte naar beneden. In 1984 werd begonnen met de restauratie. Maandag 23 september 1985 vond de officiële oplevering plaats. Bij die gelegenheid werd het boek van schrijver Jan Dotinga De Ham, in doarp op\'e Sânen in de toren ingemetseld. Het boek is, verpakt in een met tempex beklede loden doos, in een holte in de torenmuur geplaatst. In de toren is toen ook een gedenksteen geplaatst met als opschrift: De Ham, 1000 jier in doarp op\'e Sânen
Tijdens de tweede wereldoorlog werd in 1943 door de Duitsers de klok uit de toren gehaald. Deze is waarschijnlijk omgesmolten tot brons. Na de oorlog heeft Plaatselijk Belang namens de inwoners van Drogeham gezorgd voor een nieuwe torenklok. De klok hangt op een hoog-te van 14,48 meter. Na de aanleg van de rondweg wordt, op initiatief van Plaatselijk Belang, de kerk met de to-ren vanaf februari 1998 \'s avonds in de schijnwerpers gezet. Een prachtig gezicht.
 
 

Patroonheilige

De patroon- of beschermheilige van de kerk is Walburga. Zij werd ook wel Walbrechta ge-noemd. Ze was de dochter van de Angelsaksische koning Richard en werd geboren in 710 in Winburg in Engeland. Op aandringen van de zendeling Bonifatius ging ze naar Duitsland om daar als non in het klooster te gaan en als zendelinge te gaan werken. Later werd ze abdis (hoofd) van het klooster in Heidenheim. In 779 kwam Walburga te overlijden. Al snel werd ze als heilige vereerd. Een eeuw later kwamen de Sint Walburga-relikwieën in Eichstätt terecht. Naar men zei kwam er in 893 al wonderolie uit de rots waarop haar relikwieën waren geplaatst. Op afbeeldingen komt ze voor met een olieflesje en drie aren in de hand. In de andere hand heeft ze een staf en een boek. Ze is, zoals bij haar kloosterorde de gewoonte was, in het zwart gekleed.
 
Walburga was de beschermheilige van de boeren en huisdieren. Ze werd aangeroepen voor een goede opbrengst van de vruchten op het land. Wie last had van hoesten, een oogziekte of hondsdolheid, kon heil bij haar vinden. Haar feestdag valt op de 25e februari. De kerk van Drogeham is de enige kerk in Friesland die aan Walburga gewijd is. Andere Walburgakerken staan o.a. in Groningen en Zutphen en in Ou-denaarde en Antwerpen in België. 

juli 2012, Simon Hoeksma
terug
 
 

Inloggen


Dienst in de Walburga-Tsjerke
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:30
meer details

Dienst in de Walburga-Tsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11:00
meer details

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.